12bet备用网址12bet备用网址 财务处 教务处 科技处


     2个云南省重点实验室,2个省级实验教学示范中心,实验室总面积为10845.45M2,教学科研仪器设备总值为1624.11万元。


     12bet备用网址

                 动物科学实验教学中心                       云南省动物营养与饲料重点实验室        

                                 云南省版纳微型猪近交系重点实验室                                                版权所有:云南农业大学动物科学技术12bet备用网址,高原渔业12bet备用网址
     联系我们:院办 0871-65220061     Email:  dwkx_ynau@126.com